Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaBe-Loved Be-Loved
A ja na to nie zasługuję. Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci. Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie, bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viacytaty cytaty
9234 0b35 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasann sann
Odpierdol się wszystko złe, a przypierdol dobre.
— Fragment rosyjskiej czastuszki, Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viaperseweracje perseweracje

June 15 2015

0412 b12d 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viadoubleespresso doubleespresso

June 14 2015

4676 3b1f 420
Reposted fromrol rol viaperseweracje perseweracje
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

June 10 2015

Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianivea nivea
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianivea nivea
Reposted fromheima heima vianadelle nadelle
"Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci."
— Fiodor Dostojewski
Reposted frombractwosamopogardy bractwosamopogardy vianivea nivea

May 31 2015

7929 c8bf 420
Reposted fromjustMeee justMeee vianadelle nadelle
2497 6ccc 420
Reposted fromtwice twice viatedibea tedibea
6747 347e 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatedibea tedibea
Reposted fromoll oll vianosmile nosmile
2470 8193 420
Reposted fromtwice twice vianosmile nosmile

May 27 2015

5485 cf6e 420

coltre:

I was walking with Lorenzo in a graveyard and all of sudden hundreds and hundreds of birds flew over us.. the souls of the dead?

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
5472 e69e 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialittlehuman littlehuman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl