Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę  , który wysysa im krew, smoka który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie straszliwego pasożyta - boleśćstuzębną , która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go.
(...)
— "Nędznicy"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaMaryiczary Maryiczary
- Czuję się lepiej.
- Widzę, że czujesz się lepiej, bo wstawiłaś czajnik, ale co będzie po herbacie ?
— "Był sobie chłopiec"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaMaryiczary Maryiczary

July 08 2017

Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.

— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viainnocencja innocencja
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viainnocencja innocencja
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viainnocencja innocencja
0753 ddd1 420
Reposted fromdozylnie dozylnie viagdziejestola gdziejestola
Po prostu nie wiem jak mam sobie z tym sam poradzić. Nikt mnie nie wyposażył w mechanizmy obrony przed sobą samym. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viainnocencja innocencja
3858 6122 420
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker viaxer xer
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viaoutofmyhead outofmyhead
9350 c82a 420
Reposted fromkimik kimik viaoutofmyhead outofmyhead
Chodzę po mieszkaniu i bluzgam sam do siebie.
Kurwa. Idź w pizdu.
Kurwa.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaMaryiczary Maryiczary
8034 935a
Reposted fromcompromise compromise viaMaryiczary Maryiczary
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Reposted fromloverdose loverdose viaeternaljourney eternaljourney
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaeternaljourney eternaljourney
3116 f484 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viarzzkropka rzzkropka
Reposted fromrzorek rzorek viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl